Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół

Spotkanie klikowych dinozaurów Orzesze 2017

W dniach 2017.08.04 - 2017.08.06 w Orzeszu na Śląsku odbyło się coroczne spotkanie klikowych dinozaurów, fizycznych - ludzi, ktorzy byli w Klice u zarania jej dziejów od roku 1971. Klikowe dinozaury po opuszczeniu Kliki spotykały…

Wakacyjny obóz w Rajgrodzie

Tego lata planujemy pojechać na obóz wakacyjny do Rajgrodu w terminie od 22 lipca do 5 sierpnia. Weźmie w nim udział ok. 60 osób niepełnosprawnych, którym w codziennych czynnościach pomagają wolontariusze. Większość niepełnosprawnych w Klice to bardzo aktywni młodzi ludzie, którzy studiują, realizują swoje pasje, pracują…

Projekt „Wybieram Aktywność”

ZAPRASZAMY DO PROJEKTU „WYBIERAM AKTYWNOŚĆ” !!! Katolickie  Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i ich Przyjaciół KLIKA Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 9.1.2., Europejski Fundusz Społeczny Całkowita wartość Projektu wynosi: 1 767 407,62 PLN w tym wkład Funduszy Europejskich…

Rekolekcje na Jamnej 7-9 kwietnia

Serdecznie zapraszamy na klikowe rekolekcje, czyli wyjazd do Domu św. Jacka na Jamnej! W tym roku odbędą się one w dniach 7-9 kwietnia. Te trzy dni są dla nas czasem wyciszenia i modlitwy, ale też…