Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół

Zapytanie ofertowe z dnia 27.02.2017 r.

Zapytanie ofertowe z dnia 27.02.2017 r. na przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla  16  uczestników projektu pn.”Mogę Więcej-poszerzenie oferty aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników WTZ Klika” zap.ofert.nr 3_27.02.2017 załącznik nr 1_27.02.2017 załącznik nr 2_27.02.2017 załącznik nr 3_27.02.2017

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 2/02/2017 z dnia 23.02.2017 dotyczące wyboru dostawcy usługi noclegowej i cateringowej oraz wynajmu sali na trening kompetencji i umiejętności społecznych w ramach projektu pn. ”Mogę Więcej”. Informacje o ogłoszeniu: zapytanie ofertowe 2022017…

Zapytanie ofertowe

Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół „Klika” z siedzibą w Krakowie składa zapytanie ofertowe na zakup fabrycznie nowego samochodu osobowego, który w wersji standardowej jest samochodem 9-miejscowym, specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich (zakładane…

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 1/02/2017 z dnia 13.02.2017 dotyczące wyboru dostawcy całorocznego ubezpieczenia w okresie marzec 2017 do września 2019 dla 12 uczestników projektu i 20 opiekunów. Termin składania ofert do dnia 21-02-2017. zapytanie ofertowe dot…

Projekt – Mogę więcej

Projekt „Mogę więcej – poszerzenie oferty aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników WTZ KLIKA” Realizowany przez Katolickie  Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i ich Przyjaciół KLIKA. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 9.1.2. z Europejskiego…