Kategoria wpisu: Projekty

Zapytanie ofertowe

Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół „Klika” z siedzibą w Krakowie składa zapytanie ofertowe na zakup fabrycznie nowego samochodu osobowego, który w wersji standardowej jest samochodem 9-miejscowym, specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich (zakładane…

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 1/02/2017 z dnia 13.02.2017 dotyczące wyboru dostawcy całorocznego ubezpieczenia w okresie marzec 2017 do września 2019 dla 12 uczestników projektu i 20 opiekunów. Termin składania ofert do dnia 21-02-2017. zapytanie ofertowe dot…

Projekt – Mogę więcej

Projekt „Mogę więcej – poszerzenie oferty aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników WTZ KLIKA” Realizowany przez Katolickie  Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i ich Przyjaciół KLIKA. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 9.1.2. z Europejskiego…

Zapytanie Ofertowe

Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół „Klika” z siedzibą w Krakowie składa zapytanie ofertowe na zakup fabrycznie nowego samochodu osobowego, który w wersji standardowej jest samochodem 9-miejscowym, specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich (6…

Informacje o wyborze oferty

Informacje o wyborze oferty na przeprowadzenie audytu. Przedmiotem zamówienia było przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II nr 13, zwanym dalej „PFRON”.…

Zapytanie ofertowe – 20 stycznia 2016 roku

Zapytanie ofertowe z dnia 20 stycznia 2016 roku na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II nr 13, zwanym dalej „PFRON”. Pełna treść zamówienia dostępna…