Darowizna

Chcesz wspomóc nas finansowo?

Jeśli chcesz udzielić nam wsparcia finansowego wykonaj następujące kroki…

1. Wykonaj przelew bezpośrednio na nasze konto bankowe. Poniżej podajemy pełne dane do przelewu.
2. Jeśli preferujesz szybką formę płatności internetowych, skorzystaj z naszych formularzy PayPal lub DotPay zamieszczonych obok i w wybranym formularzu wpisz kwotę, którą chcesz nam przekazać. Wystarczy sama liczba (np. 150).
3. Po wpisaniu kwoty kliknij przycisk Przekaż. Zostaniesz przekierowany na stronę operatora płatności. Tam postępuj zgodnie z instrukcjami.

Dane do przelewu:

Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół „Klika”
31-043 Kraków, ul. Stolarska 12
Organizacja Pożytku Publicznego

KRS-0000236096

Konto bankowe:
nr konta: 07 1240 2294 1111 0000 3708 7979 (BANK PEKAO S.A.)

Numer naszego konta dla przelewów z zagranicy w formacie BIC:
PKOPPLPW PL86124046501111001039715330

Tytuł przelewu: Darowizna na cele statutowe

Wszelkie pytania dotyczące darowizn proszę kierować do Bogdana Ślusarka (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

Darowizny na cele publicznie i społecznie promowane są m.in. poprzez ulgę podatkową, z której korzysta się w deklaracji rocznej. Odliczenia dokonuje się od dochodu podatnika, który zdecydował się w trakcie roku ubiegłego na dokonanie darowizny na rzecz określonej organizacji realizującej cele pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, lub na rzecz organizacji realizujących równoważne cele, określonych w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie UE lub EOG, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych.

Darowizna a 1% na OPP

Są to dwa niezależne tytuły odliczeń. Kwotę 6% dochodu podatnika można przekazać na tę samą organizację, na rzecz której przekazujemy 1% podatku. Kwoty te nie sumują się ze sobą, rozlicza się je oddzielnie, niezależnie.

Wymagane dokumenty

Odliczenia dokonuje się wpisując w deklarację roczną kwotę dokonywanych odliczeń. Szczegóły wszelkich odliczeń umieszcza się w załączniku PIT/O. Podać należy:

kwotę przekazanej darowizny,
kwotę dokonanego odliczenia oraz
dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwę i adres.

Podatnik odliczenia darowizny pieniężnej dokonuje wyłącznie na podstawie dowodu wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. Innymi słowy nie jest potrzebne dodatkowe oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu.

Z racji na przeznaczenia darowizny na wybrany cel, dowód wpłaty powinien zawierać wskazanie, na jaki cel darowizna ma być przeznaczona.

Informacje o darowiznach pochodzą ze strony: www.pit.pl/darowizny

Przykład:

Możesz odliczyć od podatku za rok 2015 darowiznę na klikowe wakacje. Wystarczy że w tytule przelewu wpiszesz: „darowizna na cel statutowy – obóz letni”. Wpłacając 100 zł możesz odliczyć 18 złotych. Wpłacając 1000 zł – odliczysz 180 zł. Zachowujesz dowód wpłaty może być wydruk z systemu bankowego. W zeznaniu za rok 2015 w formularzu PIT/O wypełniasz rubrykę poświęconą darowiznom na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego. W zależności od Twoich dochodów i innych odliczeń – czekasz na zwrot z Urzędu Skarbowego lub płacisz mniejszy podatek.

Uwaga!

Tylko bezpośrednia wpłata przelewem bankowym z konta darczyńcy uprawnia do takiego odliczenia. Wpłaty za pośrednictwem pośredników takich jak PayPal i Dotpay nie uprawniają do odliczenia.

– Z odliczenia mogą skorzystać osoby rozliczające się według tzw. zasad ogólnych oraz będące na ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych

– Z odliczenia nie mogą skorzystać osoby rozliczające podatek metodą liniową (PIT-36L) oraz kartą podatkową

PayPal


 


DotPay


 


Newsletter