Jamna


Klikowe rekolekcje to wyjazd do Domu św. Jacka na Jamnej – Dominikańskiego Ośrodka Duszpasterstwa Akademickiego. Trzydniowy wyjazd tydzień przed Niedzielą Palmową jest dla nas czasem wyciszenia i modlitwy. W Sanktuarium Matki Bożej Niezawodnej Nadziei słuchamy konferencji prowadzonych przez opiekuna duchowego naszej grupy. Piękno okolicy zachęca do długich wędrówek i spacerów, które sprzyjają poprawie kondycji fizycznej oraz duchowej.

Jamna 2014

Jamna 2015

Jamna 2016