Kwestowy wrzesień

 

Drodzy Klikowicze!

We wrześniu organizujemy dwie kwesty: 06.09 oraz 27.09.
Dokładny opis kwest, a także tabelkę do zapisu znajdziecie tu.

Zebrany dochód zostanie przeznaczony na wsparcie Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie oraz rehabilitację i pomoc dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Przed kościołem sprzedawać będziemy również przedmioty z ceramiki wykonane przez osoby niepełnosprawne.

Serdecznie zapraszamy wszystkich do uczestnictwa i wsparcia akcji.

Dziękujemy za pomoc!

Komentarze