Audio


Płyta „Czwartkowe odloty 2” powstała w ramach cotygodniowych spotkań. Nagrana przez klikowych pasjonatów górskich wypraw i pieśni. Utwory, które znalazły się na płycie to kawałki obowiązkowo grane na każdym naszym wyjeździe.