Projekty


logo unii

Projekt Wybieram Aktywność

Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 9.1.2. z Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita wartość Projektu wynosi : 1 767 407,62 PLN w tym wkład Funduszy Europejskich wynosi : 1 502 296,47 PLN.

.

Czytaj więcej...

logo unii

Projekt Mogę Więcej

Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 9.1.2. z Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita wartość Projektu wynosi : 1 664 751,74 PLN w tym wkład Funduszy Europejskich wynosi : 1 415 038,97 PLN.

Czytaj więcej...


SONY DSC

Warsztaty Terapii Zajęciowej 

Nasze warsztaty prowadzone od 2008 roku adresowane są głównie do osób z niepełnosprawnością ruchową. Ich celem jest kształtowanie kompetencji i pomoc w nabyciu umiejętności umożliwiających podjęcie pracy zawodowej. Aktywizujemy, motywujemy do podejmowania wyzwań, pokazujemy, że nawet osoby z dużą niepełnosprawnością ruchową mogą spełniać się zawodowo i otrzymywać godne wynagrodzenie. U uczestników warsztatów budujemy silne przekonanie , że mogą być pełnoprawnymi i aktywnymi członkami społeczeństwa.

Czytaj więcej...


Projekty zakończone - rok 2015

Projekt Stawiam na Aktywność

Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ma na celu zwiększenie aktywności zawodowej uczestników. Adresowany jest do osób z niepełnosprawnością ruchową oraz psychiczną, pozostających bez zatrudnienia, zamieszkałych lub uczących się w województwie małopolskim. Od kandydatów wymagana jest deklaracja gotowości podjęcia zatrudnienia po zakończeniu udziału w Projekcie.

Czytaj więcej...