Projekt Stawiam na Aktywność


 

 

Projekt zakończony w roku 2015.

Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ma na celu zwiększenie aktywności zawodowej uczestników. Adresowany jest do osób z niepełnosprawnością ruchową oraz psychiczną, pozostających bez zatrudnienia, zamieszkałych lub uczących się w województwie małopolskim. Od kandydatów wymagana jest deklaracja gotowości podjęcia zatrudnienia po zakończeniu udziału w Projekcie.

Na pierwszym jego etapie uczestnik wraz z psychologiem oraz trenerem pracy, ustala indywidualny plan działania w oparciu o predyspozycje beneficjenta. Następnie odbywają się warsztaty aktywizacji społecznej i zawodowej kształtujące umiejętności: autoprezentacji, wykorzystywania swoich mocnych stron, komunikacji, mierzenia się z przeszkodami i funkcjonowania na rynku pracy. Równolegle prowadzone są specjalistyczne konsultacje: doradcy zawodowego i psychologa. Na konsultacjach uczestnicy zyskują wiedzę z zakresu tematyki społeczno-prawnej. Niejednokrotnie okazuje się, że utrudnieniem w usamodzielnieniu się osób niepełnosprawnych  jest niewiedza w kwestii posiadanych przez nich uprawnień i przysługujących im świadczeń rentowych.

Drugim etapem projektu są szkolenia komputerowe, których głównym celem jest przełamanie wykluczenia cyfrowego uczestników i pokazanie im, jak internet może usprawnić codzienne funkcjonowanie (np. robienie zakupów, przelewów bankowych) czy też poszukiwanie pracy (znalezienie oferty, przesłanie dokumentów aplikacyjnych).

Kolejną trzecią fazę stanowią kursy zawodowe. Podopieczni mogą wybierać kursy: grafiki komputerowej i małej poligrafii, projektowania stron WWW, administracji baz danych, usług ochrony, rachunkowości i księgowości. Po ocenie rozwoju uczestników, zakwalifikowane osoby mogą realizować płatne staże zawodowe trwające od 3 do 5 miesięcy.

Odbiorcy Projektu dowożeni są na zajęcia specjalnie przystosowanym samochodem. W czasie pobytu mogą oni liczyć na pomoc naszej kadry w zakresie podstawowych codziennych czynności.

I edycja projektu zakończyła się w 2012 roku. Aktualnie realizowana jest II edycja, która potrwa do czerwca 2015 roku.

Zgłoszenia można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty lub e-mailem.

Kontakt:
Koordynator projektu: Jan Swaryczewski
tel. 012-416-53-05
Daszyńskiego 22
31-416 Kraków
praca.centrumklika.pl/onas.php