Rafał Czekaj


Rafał Czekaj

Nazywam się Rafał Czekaj. Mam 39 lat choruje od 1998 roku na SM (stwardnienie rozsiane) i głównie mam problemy z chodzeniem, równowagą, itp. W domu poruszam się przy pomocy kuli, natomiast do wyjścia z domu potrzebuję wózka. Uczęszczam na WTZ i jestem w pracowni komputerowej. Z powodu braku sił i słabego poruszania się potrzebuję pieniędzy z 1% na dojazdy na rehabilitację i leki.

Jak wesprzeć?

Wpłać dedykowaną darowiznę, korzystając z płatności on-line - w opisie transakcji proszę podać imię i nazwisko podopiecznego.

Wpłata tradycyjna na konto Kliki - nr konta 86 1240 4650 1111 0010 3971 5330 (w tytule wpłaty proszę podać imię i nazwisko podopiecznego).

1% podatku na rzecz Kliki - Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół określając cel szczegółowy (wpisz Imię i Nazwisko konkretnej osoby).

• Chcesz działać ciągle? – zapraszamy Cię do "Klubu Klikowego Anioła Stróża"