Projekt „Wybieram Aktywność”

Fundusz Społeczny

ZAPRASZAMY DO PROJEKTU „WYBIERAM AKTYWNOŚĆ” !!!

Katolickie  Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i ich Przyjaciół KLIKA

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 9.1.2., Europejski Fundusz Społeczny

Całkowita wartość Projektu wynosi: 1 767 407,62 PLN w tym wkład Funduszy Europejskich wynosi: 1 502 296,47 PLN

DLA KOGO JEST PROJEKT:
– osoby niepracujące z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym

DZIAŁANIA:
– staże zawodowe
– kursy zawodowe
–  warsztaty ceramiczne i komputerowe
– wsparcie w znalezieniu pracy
– poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne i zawodowe.

Szczegoly_projekt_Wybieram_aktywnosc
Biuro projektu:
ul. Ks. Siemaszki 31, Kraków
tel. 12 416 53 05,

biuro[at]centrumklika.pl
www.centrumklika.pl

Komentarze