Rozstrzygnięcie konkursu ofert do zapytania ofertowego 03/02/2017