WTZ


Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków oraz PFRON  Nasze warsztaty prowadzone od 2008 roku adresowane są głównie do osób z niepełnosprawnością ruchową. Ich celem jest kształtowanie kompetencji i pomoc w nabyciu umiejętności umożliwiających podjęcie pracy zawodowej. Aktywizujemy, motywujemy do podejmowania wyzwań, pokazujemy, że nawet osoby z dużą niepełnosprawnością ruchową mogą spełniać się zawodowo i otrzymywać godne wynagrodzenie. U uczestników warsztatów budujemy silne przekonanie, że mogą być pełnoprawnymi i aktywnymi członkami społeczeństwa.

Beneficjenci naszych warsztatów biorą udział w zajęciach w ramach grup terapeutycznych. Prowadzimy cztery pracownie tematyczne, nad którymi czuwa grono specjalistów. Tworzą oni indywidualny, dopasowany plan rozwoju każdego uczestnika, uwzględniający jego możliwości, predyspozycje i zainteresowania. Po zakwalifikowaniu się do zajęć niepełnosprawni poddawani są szczegółowej ocenie ich rozwoju w odstępie rocznym i trzyletnim. Na zajęcia, które trwają od 7.30 do 15.30 uczestnicy dowożeni są specjalnie przystosowanymi busami. Mogą liczyć na pomoc naszej kadry w zakresie podstawowych codziennych czynności. Podczas pobytu przewidziany jest dla nich posiłek, a także objęci są stałą opieką psychologa, rehabilitantki oraz pielęgniarki.

Zajęcia komputerowe odbywają się w dwóch grupach adekwatnych do stopnia zaawansowania uczestników. Poziom podstawowy obejmuje obsługę popularnych edytorów tekstowych, kalkulacyjnych i graficznych, a także uczy wyszukiwania informacji w internecie. Uczestnicy mogą tu nabyć bardzo cennych umiejętności wykorzystywanych na co dzień, jak np. robienie zakupów, płatności on-line, czy rezerwacji biletów i wiele innych. W przypadku osób, które mają ograniczone możliwości lokomocji jest to znaczne ułatwienie. Zajęcia prowadzą Roman Fior. Grupą zaawansowaną opiekuje się Mariusz Czechowski. Poziom ten poświęcony jest takim umiejętnościom, jak tworzenie stron www, administrowanie baz danych, tworzenie grafiki. W ramach tej pracowni powstały dwie strony internetowe, które prezentują prace uczestników. Zapraszamy!

Artterapia inaczej terapia przez sztukę, to jedna z metod wspierająca leczenie i rehabilitację niepełnosprawnych. Stanowi ona bardzo istotny element procesu rehabilitacyjnego, ponieważ daje możliwość swobodnej ekspresji, a także odreagowania stresu związanego z chorobą, wpływa również pozytywnie na rozwój osobisty. Można realizować ją poprzez sztuki użyteczne oraz teatr.

Sztuka użyteczna powstaje w  pracowni ceramicznej nadzorowanej przez Łukasza Pietrzaka. Można tu nauczyć się tworzyć z gliny proste formy a także uwolnić wyobraźnię i ulepić unikatowe przedmioty artystyczne, które trafiają później do Waszych rąk. Powstają tu niezwykłe Anioły, kolorowe domki o wielu kształtach, oryginalne zegary i wiele, wiele innych pięknych rzeczy, które możecie zobaczyć na naszej stronie. Wszystkie te dzieła tworzymy z pasją, wkładając w nie swoje serca. Zapraszamy do oglądania i mamy nadzieję, że nasze wyroby będą niezapomnianą ozdobą Waszych domów.

Pracownia teatralna „Exit” Macieja Sikorskiego to miejsce, gdzie uczestnicy zgłębiają tajniki autoprezentacji, poprawnej dykcji i uczą się zapamiętywać liczne treści. Ukoronowaniem ich wysiłku włożonego w naukę jest wyjątkowy spektakl, opowiadający o wyjściu Izraelitów z Egiptu.

Nasza kadra:

Koordynator WTZ: Grzegorz Miazga

Pracownia komputerowa:  Roman Fior, Mariusz Czechowski

Pracownia sztuki użytkowej: Łukasz Pietrzak

Pracownia teatralna: Maciej Sikorski

Psycholog: Anna Podstawa

Rehabilitantki: Agnieszka Czerlunczakiewicz

Pielegniarka: Agnieszka Sajdak

 

Warunki uczestnictwa w warsztatach:

-ukończone szesnaście lat

-podanie z prośbą o przyjęcie,

-kserokopie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, wydane Przez Urząd Miasta, ze wskazaniem do udziału w terapii zajęciowej.

 

Kontakt:

Koordynator WTZ Grzegorz Miazga

tel. 012-395-33-29

Ulica Fatimska 41a

biuro@centrumklika.pl

http://www.krakow.pl

http://ngo.krakow.pl