Zapytanie ofertowe dotyczące mieszkania wspomaganego