„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

znaki strona www small

Z radością informujemy, że Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół „KLIKA”otrzymało dofinansowanie na realizację zadania publicznego w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2023. Zadanie finansowane jest ze środków państwowego Funduszu Solidarnościowego.
 
W ramach realizacji zadania pn. „Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami z terenu miasta Krakowa i powiatu krakowskiego dostępności do usług asystencji osobistej”uczestnicy będą mogli skorzystać z następującej liczby godzin usług asystencji osobistej rocznie (przez cały okres realizacji zadania):
 
- 640 godzin dla osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym, z niepełnosprawnością sprzężoną,
- 547 godzin dla osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym,
- 360 godzin dla osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym.
 
Łącznie planujemy zrealizować 5841 godzin usług asystencji osobistej.
 
Zadanie skierowane będzie do 10 osób z niepełnosprawnościami posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniami o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zamieszkałych na terenie miasta Krakowa oraz powiatu krakowskiego. Minimum 80% uczestników zadania stanowić osoby z niepełnosprawnościami w stopniu znacznym, wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

 Okres trwania zadania: 1 stycznia 2023 r. – 31 grudnia 2023 r.

Kwota dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego: 245 713 PLN.
Całkowita wartość zadania: 252 913 PLN.
Szczegółowe informacje na temat realizacji zadania będą udzielane e-mailowo lub telefonicznie (dane kontaktowe znajdą Państwo w zakładce „Kontakt”).