„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami edycja 2023 baner

Z radością informujemy, że Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół „KLIKA”otrzymało dofinansowanie na realizację zadania publicznego w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2023. Zadanie finansowane jest ze środków państwowego Funduszu Solidarnościowego.

W ramach realizacji zadania pn. „Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami z terenu miasta Krakowa i powiatu krakowskiego dostępności do usług asystencji osobistej”uczestnicy będą mogli skorzystać z usług asystencji osobistej.

Zadanie skierowane będzie do osób z niepełnosprawnościami posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniami o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zamieszkałych na terenie miasta Krakowa oraz powiatu krakowskiego. Minimum 80% uczestników zadania stanowić osoby z niepełnosprawnościami w stopniu znacznym, wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją. 

Okres trwania zadania: 1 stycznia 2023 r. – 31 grudnia 2023 r.

Szczegółowe informacje na temat realizacji zadania będą udzielane e-mailowo lub telefonicznie (dane kontaktowe znajdą Państwo w zakładce „Kontakt”).

Poniżej, dokumenty rekrutacyjne dla uczestników projektu.

Do Pobrania

  Karta zgłoszenia do programu
  Kwestionariusz_wywiadu
  Karta_zakresu_czynnoci
  RODO
  ow._RODO_uczestni_zadania

znaki strona www small