Projekt Wybieram Aktywność

Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 9.1.2. z Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita wartość Projektu wynosi : 1 767 407,62 PLN w tym wkład Funduszy Europejskich wynosi : 1 502 296,47 PLN.

Projekt jest skierowany do osób niepracujących z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym. Przewiduje wsparcie 60 osób niepełnosprawnych z terenu gminy Kraków, zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu ich zadowowej bierności, do których będą skierowane działania mające na celu ich zawodową reintegrację, co zapewnić mają działania: aktywizujące zawodowo (poradnictwo zawodowe indywidualne i grupowe, wsparcie motywacyjne); przygotowujące do podjęcia pracy (udział w warsztatach ceramicznych, kursach komputerowych, kursach zawodowych oraz organizujące aktywność zawodową (doposażenie i wyposażeie stanowisk pracy oraz subsydiowane zatrudnienie). Przewiduje się, że pośród 60 uczestników projektu, 3 osoby, których sytuacja rodzinna i mieszkaniowa będzie tego wymagać, by zapobiec ich społecznej marginalizacji- skorzystają ze wsparcia polegającego na organizacji dla nich mieszkania wspomaganego. Projekt adresowany jest także do 20 opiekunów, którzy często również potrzebują pomocy polegającej na nakierunkowaniu ich na podjęcie działań adekwatnych dla procesu reitegracji zawodowej ich podopiecznych.

Proponowane formy wsparcia, z których osoba niepełnosprawna może skorzystać: - indywidualne wsparcie doradcy zawodowego i psychologa, którzy pomogą określić cele krótko i długoterminowe, pomogą ukierunkować i zoptymalizować wysiłki, zmierzające do znalezienia i podjęcia pracy, - indywidualne i grupowe konsultacje z zakresu doradztwa zawodowego, poradnictwa psychologicznego, prawa pracy - warsztaty kompetencji społecznych i zawodowych, (podczas warsztatów zapewniamy catering) - pomoc asystenta wspierającego podczas uczestnictwa w Projekcie, - specjalistyczne kursy zawodowe z otwartego rynku (komercyjnych), dopasowanych do indywidualnych potrzeb, w trakcie trwania kursu zawodowego wypłacane jest stypendium - ośmiomiesięcznego, płatny stażu.

Uczestnicy projektu dowożeni są na zajęcia specjalnie przystosowanym samochodem. W czasie pobytu mogą oni liczyć na pomoc naszej kadry w zakresie podstawowych codziennych czynności oraz catering podczas warsztatów tematycznych.

Zgłoszenia można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty lub e-mailem.

Informacji na temat Projektu udziela:

Katolickie Stowarzyszenie
Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół KLIKA
ul. Siemaszki 31
31- 207 Kraków
Koordynator projektu: Jan Swaryczewski
tel. 693 823 042
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Dane rejestrowe

REGON: 003917213
NIP: 676-22-79-392
KRS: 0000236096

Klika

Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół "Klika"

ul. Stolarska 12,
31-043 Kraków
tel. 664-971-396
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.