Projekt Mogę Więcej

Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 9.1.2. z Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita wartość Projektu wynosi : 1 664 751,74 PLN w tym wkład Funduszy Europejskich wynosi : 1 415 038,97 PLN.

Projekt ma na celu poszerzenie oferty aktywizacji społeczno- zawodowej uczestników. oraz absolwentów WTZ-Klika. Do tej grupy w trakcie trwania Projektu będą rekrutowane kolejne osoby niepełnosprawne, które w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności posiadają zalecenie do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej oraz są niepełnosprawni ruchowo, bądź posiadają niepełnosprawność sprzężoną, psychiczna, neurologiczna, epilepsję w stopniu znacznym lub umiarkowanym, zamieszkałym na terenie woj .małopolskiego. Do udziału w projekcie mają również zaproszenie osoby z najbliższego otoczenia uczestników projektu/ /rodzina, opiekunowie/. Osoby te będą mogły skorzystać z porad specjalistycznych jak również wziąć udział w organizowanych wyjazdach.

W pierwszym etapie projektu uczestnik wraz z psychologiem oraz doradcą zawodowym identyfikują potrzeby oraz opracowują indywidualna ścieżki reintegracji i rozwoju dla każdego uczestnika. Następnie prowadzone jest poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne oraz zawodowe. Odbywają się tez sesje grupowe, warsztaty tematyczne kształtujące umiejętności: autoprezentacji, wykorzystywania swoich mocnych stron, komunikacji, mierzenia się z przeszkodami i funkcjonowania na rynku pracy. Równolegle prowadzone są specjalistyczne konsultacje innych specjalistów np. prawnika, terapeuty uzależnień, z zakresu ubezpieczeń społecznych itp. w zależności od zgłaszanych przez beneficjentów potrzeb. Na konsultacjach uczestnicy zyskują wiedzę z zakresu tematyki społeczno-prawnej. Niejednokrotnie okazuje się, że utrudnieniem w usamodzielnieniu się osób niepełnosprawnych jest niewiedza w kwestii posiadanych przez nich uprawnień i przysługujących im świadczeń rentowych.

W kolejnym etapie projektu są realizowane treningi pracy, które odbywają się w Spółdzielni Socjalnej Klika- partnera w realizacji projektu. Spółdzielnia Socjalna działa od 2013 r. .i chce się rozwijać wykorzystując potencjał jaki nabędą uczestnicy projektu w następujących obszarach :produkcji i sprzedaży ceramiki artystycznej, wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, działalności teatralnej oraz działalności marketingowej w w/w obszarach.

Kolejną fazę projektu stanowią specjalistyczne kursy zawodowe. W zależności od zdiagnozowanych potrzeb ,uczestnicy będą mogli brać udział w szkoleniach z zakresu sprzedaż on-line, techniki sprzedaży, telemarketingu, obsługi specjalistycznych programów komputerowych, obsługi kasy fiskalnej. Po ocenie rozwoju uczestników, zakwalifikowane osoby mogą realizować płatne staże zawodowe trwające do 12 miesięcy. Szkolenia pozwolą na uzyskanie kwalifikacji lub nabycia kompetencji potwierdzonych odpowiednimi dokumentami.

Osoby, które ukończą staże zawodowe oraz wykażą się właściwą motywacją, zaangażowaniem i opanowaniem konkretnego zawodu maja możliwość zatrudnienia na umowę o prace w Spółdzielni Socjalnej Klika lub u innych pracodawców. Istnieje tez możliwość podjęcia wolontariatu w wybranych przez siebie obszarach mając zapewnione wsparcie ze strony trenerów pracy.

Uczestnicy projektu dowożeni są na zajęcia specjalnie przystosowanym samochodem. W czasie pobytu mogą oni liczyć na pomoc naszej kadry w zakresie podstawowych codziennych czynności oraz catering podczas warsztatów tematycznych. Dla każdej z czterech grup uczestników projektu przewidziano 2 x 2 dniowe wyjazdy poza Kraków z wyżywieniem i noclegiem /odległość .do 100 km//w ramach .sesji otwierającej /po rekrutacji/ i podsumowującej na etapie zakończenia treningu pracy.

Zgłoszenia można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty lub e-mailem.

Kontakt:
Koordynator projektu: Jan Swaryczewski
tel. 012-416-53-05
Księdza Kazimierza Siemaszki 31
31-201 Kraków;
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dane rejestrowe

REGON: 003917213
NIP: 676-22-79-392
KRS: 0000236096

Klika

Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół "Klika"

ul. Stolarska 12,
31-043 Kraków
tel. 664-971-396
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.