Ośrodek Wsparcia i Testów owit


Logo OWiT 320x150 png kraków gorlice 3 pfron zielone 1 CIDON w Oddziale PFRON
Z radością informujemy, że Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół „KLIKA”otrzymało dofinansowanie na realizację zadania publicznego w ramach Programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością”, w którym powierza się Stowarzyszeniu utworzenie i prowadzenie „Ośrodka Wsparcia i Testów” w Krakowie. 
 
TYTUŁ ZADANIA: „Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów”
 
OKRES REALIZACJI: 01.09.2022 r. – 31.12.2024 r.
 
GRUPA DOCELOWA: W okresie pierwszych 12 miesięcy od dnia uruchomienia OWiT będzie działał w przeważającym zakresie na rzecz osób z niepełnosprawnościami wzroku w różnym nasileniu, osób z niepełnosprawnościami słuchu i problemami w komunikowaniu się za pomocą mowy oraz osób z niepełnosprawnościami obu kończyn górnych.W późniejszym okresie, na rzecz innych OzN wymagających zastosowania TA.
 
ZAKRES ZADANIA:Prezentowanie korzyści wynikających ze stosowania technologii asystujących w takich obszarach jak: komunikowanie się, dostęp do informacji, nauka, praca, rozwijanie hobby, zwiększenie aktywności życiowej, samodzielności i zaradności osobistej oraz dbałości o zdrowie.
 
Świadczenie porad OzN w optymalnym wyborze, właściwych do aktualnych potrzeb technologii asystujących i ich prezentacja.
 
Prowadzenie wstępnego instruktażu oraz wskazywanie potencjału wykorzystania technologii asystujących w życiu codziennym lub pomoc OzN w wyszukaniu stosowanych szkoleń w tym zakresie.
 
Wypożyczanie sprzętów, urządzeń i oprogramowania w celu ich testowania przez OzN poza siedzibą OWiT.
 
Świadczenie porad członkom rodzin OzN i ich opiekunom, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących wykorzystania technologii asystujących.
Kwota dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: 1 142 733,20 zł.
Całkowita wartość zadania: 1 142 733,20 zł.